Przez karate tradycyjne w karate rozumie się często te style, które sprzeciwiają się przeprowadzaniu zawodów sportowych w powszechnym rozumieniu tego słowa - uważa się je za kolejna lekcję z przeciwnikiem, jedynie za formę treningu i dostosowania dyscypliny do wymogów bezpiecznej rywalizacji. Z jednej strony oznacza to traktowanie karate jako sztuki, także duchowej, stanowiącej śmiertelnie niebezpieczną umiejętność (która zatraca się w sporcie). Z drugiej strony, poprzez brak intensywnego treningu jiu kumite (sparringu, wolnej walki) i niemożność ustalenia kryteriów rywalizacji, może prowadzić do wykształcania mniej praktycznych dla walki realnej nawyków.

Karate tradycyjne w oryginalnej, dawnej formie w zasadzie nie zachowało się w całości w praktyce współcześnie uprawianych stylów.

Najbardziej znany kodyfikator i popularyzator karate, twórca stylu shōtōkan, Gichin Funakoshi wypowiadał się przeciwko usportowieniu karate, a także przeciwko podziałom pomiędzy stylami (twierdził, że karate jest tylko jedno). Przewodniczącym ITKF (International Traditional Karate Federation) od początku jej istnienia był Sensei Hidetaka Nishiyama, uczeń Gichina Funakoshiego. Obecnie funkcję tę pełni Richard Jorgensen z Kanady.

Karate Tradycyjne jest sztuką samoobrony, która wyodrębniła się z uprawianego w Japonii budo (sztuka wojenna). Jest oparte na sztuce walki bez użycia broni, która rozwija się od tysięcy lat. Karate Tradycyjne skupia się na rozwijaniu ludzkiego charakteru do takiego poziomu, że zwycięstwo nad przeciwnikiem jest osiągane bez użycia przemocy. (Hidetaka Nishiyama,Przepisy Sędziowskie International Traditional Karate Federation)

System ćwiczeń w Karate tradycyjnym można podzielić na trzy główne elementy:

  1. Kata - układ skoordynowanych ruchów, które wykonuje się w ustalonej kolejności. Kata można wykonywać także drużynowo (w trzy osoby).
  2. Kumite - walka z przeciwnikiem bez uzbrojenia.
  3. Kihon - trening polegający na doskonaleniu techniki swoich ciosów, walce z wymyślonym przeciwnikiem.

Karate tradycyjne ma pięć głównych zasad, których powinien przestrzegać każdy prawdziwy karateka:

1. Doskonalić charakter

2. Bronić drogi prawdy

3. Rozwijać siłę ducha

4. Przestrzegać zasad etykiety

5. Wystrzegać się porywczości

Rozkłąd jazdy autobusów we Włocławku